De doelgroepen voor een zorgwebsite

Gepost op 21 augustus 2018 door Lennard Veldwijk

Een website van een zorgorganisatie heeft veel doelgroepen. We hebben de doelgroepen op een rij gezet. Deze informatie helpt bij het inrichten van een zorgwebsite.

Naasten van cliënten

Naasten van de cliënt is de belangrijkste doelgroep voor de zorgwebsite. Dit zijn in veel gevallen de kinderen van cliënt, in sommige gevallen zijn zij ook mantelzorger. Zij zullen in de eerste, oriënterende, fase verschillende zorghuizen laten zien. Als de keuze eenmaal is gemaakt, regelen zij de opname. In deze fase hebben zij veel vragen zoals "Hoe kan ik op de wachtlijst komen?", "Welke stappen moet je ondernemen bij opname?", "Wat is CAK?", "Wat kost het?". Zorg dat deze informatie op de website te vinden is.

Cliënten

Senioren kunnen online steeds beter hun weg vinden. Zij zullen steeds meer online hun onderzoek doen. Verwacht van deze doelgroep dat ze de komende jaren steeds mondiger worden. Recensies zullen voor hen een belangrijke functie zijn.

De Rijksoverheid zegt hier het volgende over: "Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht informatie over de kwaliteit van verleende zorg aan te leveren bij het Kwaliteitsinstituut. Bijvoorbeeld informatie over prestaties, prijzen en wachttijden." (bron). Dit gebeurt via KiesBeter.nl en ZorgkaartNederland.nl.

Medewerkers

Medewerkers, en met name nieuwe medewerkers, zijn een belangrijke doelgroep. Ook zij zullen zich eerst oriënteren. Laat zien waar jullie als zorgorganisatie voor staan. Salaris (inschaling), reisafstand en reiskostenvergoeding zijn belangrijk, maar het belangrijkste is of men de binding voelt met de organisatie, met de medewerkers en nieuwe collega's.

Een mogelijkheid is om nieuwe medewerkers door te sturen naar een werken-bij-website. Hier kun jij jullie boodschap en relevante informatie beter afstemmen (tone-of-voice) op deze doelgroep.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor elke organisatie. Vrijwilligers hebben gemiddeld genomen een hoge leeftijd. Ook zij zullen online steeds handiger zijn. Laat duidelijk zien welke openstaande vacatures er zijn, maar focus ook hier op het gevoel. Bouw een band op in die paar minuten dat zij op jouw website zijn.

Op dit moment horen wij dat vrijwilligers weinig online geworven worden, maar vooral nog binnen komen lopen. Vaak zijn zij daarvoor al meerdere keren op (familie)bezoek geweest bij de betreffende locatie.

Zorgkantoor en zorgverzekeraars

Het zorgkantoor is een regionaal kantoor die namens de zorgverzekeraars langdurige zorg inkoopt. Zorgverzekeraars kopen revalidatiezorg in en wijkverpleging.

Het zorgkantoor en zorgverzekeraars willen zien hoe je als zorgorganisatie in de samenwerking staat. Bijvoorbeeld door te zien welke innovatie- en leerprojecten er lopen.

Daarbij is een hele rij aan standaardinformatie wat voor hen goed op orde moet zijn:

 • Overzicht van de producten en diensten,
 • Wat kosten de producten en diensten en wat is de bijdrage van een client?
 • Organisatiegegevens (bestuur, raad van toezicht, statuten, organogram, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, etc.)
 • Vindbaarheid Zorgkaartnederland.nl
 • Klachtenregeling
 • Jaarverslag
 • Kwaliteitsverslag
 • Cliënttevredenheidsonderzoek
 • Zorgleveringsovereenkomst
 • ANBI

Het zorgkantoor en de zorgverzekeraars verwachten dat alle informatie die een cliënt nodig heeft, goed vindbaar is op de website.

Verwijzers

Deze doelgroep omvat huisartsen en specialisten als geriaters, internisten, orthopeden, longartsen, cardiologen, oncologen en meer.

Zij willen hoofdzakelijk antwoord op een tweetal vragen:

 1. Hoe kan de zorg voor een betreffende cliënt zo snel mogelijk geregeld worden?.
 2. Ik wil sparren met een specialist ouderengeneeskundige, een specialistisch verpleegkundige of een een casemanager dementie. Wie moet ik hebben?

Regionale samenwerkingspartners

De regionale samenwerkingsverbanden worden steeds belangrijker binnen het sociaal domein. De multidisciplinaire zorgaanpak vereist dit ook. Een zorgorganisatie kan niet alles zelf meer en heeft partners nodig om goed voor de cliënt te zorgen. Dit geldt in sommige gevallen voor cliënten met Korsakov, of cliënten die in de schuldsanering zitten.

Externe partners willen graag de bevestiging zien dat je open staat voor samenwerking en met wie ze daarvoor contact kunnen opnemen.

Gemeenten

Gemeenten willen zien welke lokale samenwerkingsverbanden er opgezet zijn. Ook willen zij weten welke preventieprojecten er bij de zorgorganisatie draaien.

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) wil weten wat de zorgorganisatie aanbiedt; bijvoorbeeld voor respijtzorg of dagbesteding.

Conclusie

Al met al bedient een zorgwebsite nogal wat doelgroepen met verschillende belangen. Een beste puzzel. Bekijk eens hoe wij je kunnen helpen met een voortreffelijke zorgwebsite.

×
Motivo

Neem contact op