«  Naar Blog overzicht
Blog

Drie conclusies uit de Kamerbrief Werken in de zorg

Afgelopen woensdag bracht het ministerie van VWS een kamerbrief uit. Met deze brief brengen ze de kamer op de hoogte van de vorderingen van het Actieplan Aanpak Tekorten. In de zorg is veel aandacht voor het thema behoud en ontwikkeling van medewerkers. Deze professionals zijn essentieel voor de toekomst van de zorg. 
Welke conclusies kunnen we trekken uit deze kamerbrief rondom het actieprogramma Werken in de Zorg van het ministerie? Wij zetten drie conclusies op een rij.

  • Henk
    Henk Gootjes
    Directeur Innovatie Zorg

1. Hard werken aan instroom werpt zijn vruchten af

Een compliment aan zorgorganisaties die de afgelopen jaren hard aan de slag zijn gegaan met activiteiten rondom instroom door bijvoorbeeld meeloopdagen te organiseren, te werken aan het imago van de sector/organisatie, het opzetten van werk-leertrajecten en werken aan goed werkgeverschap. Ook brancheorganisaties, overheden en werkgeversorganisaties mogen de vlag uithangen vanwege hun campagnes, subsidies en stimuleringsprojecten. De (zij)instroom in de sector is gestegen.

2. Focus op behoud en ontwikkeling van medewerkersHenk bij een brainstorm over de ideale intranetapplicatie voor zorgorganisaties.

Naast het goede nieuws zijn er ook zorgen. De hogere instroom betreft veel zij-instromers en herintreders. Dit zijn mensen die nog opgeleid moeten worden om effectief te kunnen werken in de zorg en binnen de organisatie.
Daarnaast zijn de uitstroomcijfers alarmerend. Ruim 119.000 mensen (+ 6%) verlieten in 2018 de sector. Ook is het ziekteverzuim hoog. in 2018 was deze 5.1% (+ 0,2%), wat resulteert in veel kosten en beperking om goede zorg en ondersteuning te kunnen te leveren. 

“Dit betekent dat nog meer focus op behoud en anders werken moeten komen te liggen. Het vraagt om alle zeilen bij te zetten.” - Kamerbrief ministerie vws

3. Het moment voor innovatie!

In de rapportage geeft het ministerie aan dat naast de toename van het ziekteverzuim en uitstroom uit de sector, er meer gebruik gemaakt wordt van technologie en innovatie. Deze technologie wordt nog vooral instrumenteel ingezet (58%), bijvoorbeeld voor het aanvragen van verlof of het indienen van declaraties. Wij zien bij Motivo meer mogelijkheden van technologie en innovatie. Wij houden ons dagelijks bezig met de vraag: hoe kan onze online software concreet waarde toevoegen om verzuim en uitstroom te verminderen? Oftewel: hoe gaan we met innovatie werken aan het behoud en ontwikkeling van medewerkers in de zorg?

Wij zien de kamerbrief van het ministerie als bevestiging van onze koers. Belangrijker nog zijn gesprekken met onze klanten en de professionals die bij onze klanten werken. Zij geven ook aan dat er behoefte is aan ontwikkeling en aandacht.
Wij denken met ons nieuwe sociale intranet rechtstreeks waarde toe te voegen voor werkgevers. Vanuit de ambitie dat zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die dit zo hard nodig hebben!

Wilt u ook meehelpen aan het doorontwikkelen van ons sociaal intranet? We praten graag door over de mogelijkheden.

Neem contact op  of  maak een afspraak 

Download hier de kamerbrief van het ministerie van VWS. 

We werken met liefde samen