«  Naar Blog overzicht
Blog

Innovatie inzetten in de zorg

Wij werken graag nauw samen met onze partners. Voor hen willen we de beste producten maken, dus zijn we exact op de hoogte van wat ze willen, vinden en nodig hebben. Zo exact zelfs dat de visies op zorg en de mogelijke verbeteringen daarin zijn samengesmolten. Een hoofdrol hierin is voor Tineke Spijkers, hoofd van marketing- en communicatie bij Zorggroep Solis. We nemen je graag verder mee in de denkwijze die onder andere leidde tot ons Sociaal Intranet voor de zorg.

 • Lennard
  Lennard Veldwijk
  Algemeen directeur

"Slimme toepassingen voor cliënten"

Vaak wordt vergeten dat technologie in de zorg uiteindelijk in dienst staat van de mens, het moet altijd als ondersteunend gezien worden. Kun je bijvoorbeeld een gedeelde agenda aanbieden voor alle betrokken mantelzorgers, dan is het echt een tool rondom de cliënt. Daarna is de belangrijkste vraag: 'Hoe kun je slimme oplossingen dan zo inzetten dat een patiënt ze daadwerkelijk kan vinden en gebruiken?'

Door bijvoorbeeld meerdere tools op een bekende plek te integreren kan een patiënt moeiteloos de benodigde informatie of alternatieven vinden. Wat dacht je van een gedeelde agenda, dossier en chatfunctie binnen dezelfde website waar je opzoekt wanneer je verzorgende weer langskomt?

Wat ons betreft staat gebruiksvriendelijkheid voorop. De grens ligt bij de vraag of een functionaliteit ook vereenzaming in de hand zou kunnen werken. Is contact nog mogelijk indien nodig? Via zulke gedachtegangen wordt uiteindelijk besloten of een functionaliteit daadwerkelijk een plek krijgt binnen het Sociaal Intranet voor de zorg.

"Innovatie inzetten in de zorg"

Innovaties en nieuwe functionaliteiten binnen een Sociaal Intranet in de zorg kunnen een fantastische oplossing zijn voor het probleem waar elke organisatie tegenaan loopt; te weinig mensen aan het bed. Maar hoe zorg je er dan voor dat je andere problematiek weer niet verergert? Vereenzaming wordt door technische oplossingen makkelijk in de hand gewerkt. Dit geeft op den duur weer andere, zorgwekkende en kostbare problemen. Het is belangrijk om verschil te maken tussen innovaties die cliënt- ondersteunend of medewerker-ondersteunend zijn. Beide soorten zorgen voor verlichting in de werklast, maar ze hebben andere lange-termijn gevolgen.

Moreel gezien moet je voor ogen houden dat techniek altijd aanvullend en ondersteunend is. Fysiek contact kun je niet vervangen door technische ondersteuning. Dit zorgt voor ontevredenheid en klachten. Voor de toekomst, met een veranderende doelgroep die zich online kan en durft te uiten, gaan deze klachten zichtbare vormen aannemen, bijvoorbeeld door online feedback en reviews. Dit gaan zorgverzekeraars ook zien.

Aangezien zij een flinke vinger in de 'zorg-pap' hebben, hoe ga je hen dan overtuigen van jouw zorgverlening en waarom sluiten zij en hun klanten zich bij jou aan? Op deze vraag kun je ook nu al inspelen door te zorgen dat de benodigde faciliteiten al in je Sociaal Intranet opgenomen zijn. Het is tenslotte niet erg om voor de kudde uit te lopen.

"Zijn we klaar voor babyboomers?"

We leven steeds langer, waarbij we ook steeds meer wennen aan en afhankelijk worden van techniek. De doelgroep in de zorg wordt steeds ouder, en ook medewerkers werken langer door. Hoe zorg je dat de techniek in dienst van deze veranderende doelgroep relevant blijft?

In vergelijking met de huidige doelgroep wordt de doelgroep in de toekomst mondiger, kritischer en rijker. Daarbij weten ze de weg op internet en hebben ze hogere verwachtingen van de zorg die aan hen verleent wordt. De huidige doelgroep klaagt niet, omdat ze bang zijn dat ze dan geen zorg meer krijgen.

De nieuwe doelgroep laat van zich horen, ook online. Hoe ga je daar mee om? Tel deze informatie bij elkaar op en je weet wat je te doen staat. Zorg ervoor dat de zorgverlening transparant is, dat je cliënten hun zegje snel kunnen doen en ook snel te woord worden gestaan. Dit kun je dus heel goed integreren in je website of sociaal intranet.

"Noodzaak van innovatie aantoonbaar door marktonderzoek"

Marktwerking en de bijbehorende marketing lijkt vrij jong te zijn in de zorgwereld. Is dit ook zo?
Hoe komt het dat veel zorginstanties hier nog weinig raad mee lijken te weten? Het lijkt deels te komen door een gebrek aan vakinhoudelijke kennis, waarbij gebruik gemaakt wordt van analyses op basis van cijfers in de zorg. Wat zeggen de sectorrapporten van banken? Wat zeggen zorgverzekeraars over hun toekomstplannen? Wat is de overheid van plan in jouw sector? Hoe kun je deze informatie combineren met wat je weet over je doelgroep? Waar hebben zij wat aan, en hoe speel je ermee in op de toekomst?

Het is belangrijk om je bewust op deze toekomst voor te bereiden, bijvoorbeeld geen sociaal intranet of andere zorgtechnologie 'voor de heb' of omdat de concurrent het ook heeft, maar omdat je helder voor ogen hebt wat het bij gaat dragen voor jouw cliënten. Bij gebrek aan inhoudelijke, analytische vakkennis over marketing in de zorg, waar haal je dan je kennis vandaan?

Blogs uit de zorg gaat vaak over het omdenken en voeren de discussie over mogelijkheden. Het blijft verder weinig concreet of vooruit denkend. Te weinig handen aan het bed is nu de werkelijkheid, maar blijft het ook. Een cultuuromslag zal dit niet ineens oplossen. Concrete ideeën om dit probleem op te gaan lossen lijken nog te ontbreken.  

Onze visie voor mensen met haast:

 • Zorgtechnologie is altijd ondersteunend.
 • Gebruiksvriendelijkheid staat voorop.
 • De grens ligt bij vereenzaming in de hand werken.
 • Loop voor de kudde uit, maak keuzes voor innovatie nu met één oog op de toekomst.
 • Je doelgroep wordt mondiger en veeleisender, faciliteer dit voldoende.
 • Te weinig handen aan het bed blijft het grootste probleem, maar er wordt teveel tijd besteed aan de discussie voeren en te weinig aan oplossingen bedenken.

We werken met liefde samen