Scrumdefinities

Begrippenlijst

Scrum kent een aantal begrippen. Op deze pagina een toelichting op de woorden die tijdens het ontwikkelen regelmatig langs komen.

Product Owner

Deze persoon vertegenwoordigt de belangen van alle stakeholders, is vaak iemand met veel productkennis. Een Product Owner weegt de technische uitdagingen af tegen de gewenste functionaliteit van de klant. In overleg met klant en developers wordt besloten waar uren in geïnvesteerd worden en wat op de backlog blijft staan voor een volgende Sprint.

Scrum Master

Deze persoon is verantwoordelijk voor het Scrum proces in het team. Hij of zij zorgt ervoor dat iedereen in het team, zijn werk optimaal kan doen. Naast het team werk, kan de Scrum Master ook in de organisatie of bij de klant uitleggen wat de meerwaarde is van Scrum werken. Hij of zij is hier een expert in.

Roadmap

De Roadmap is de verwachte ontwikkeling van een project. Een globaal plan voor de te ontwikkelen applicatie of website. Belangrijke deadlines worden hierin opgenomen. Een roadmap kan tijdens het project aangepast worden, naar aanleiding van uitdagingen in het project, of meevallers die ervoor zorgen dat er sneller ontwikkeld kan worden.

MVP

Het zogenaamde Minimum Viable Product is de definitie van het eindproduct in z’n meest basale vorm, waarmee live gegaan kan worden. 

Product Backlog

Een lijst met User Story's die in een project gerealiseerd kunnen worden. Aan het eind van een Sprint, wordt de volgende stap bepaald, waarbij weer de meest belangrijke User Story's uit de backlog worden opgepakt. Alle ideeën die er tijdens een project zijn kunnen op de backlog geplaatst worden. 

Epic

Een Epic is een onderdeel dat te groot is om in één keer op te pakken en af te leveren. Epics worden daarom opgedeeld in User Stories die dan op de Backlog kunnen worden geplaatst. 

User Story

Een User Story beschrijft het wie, wat en waarom. Bijvoorbeeld: als klant (wie) wil ik facturen kunnen inzien (wat) zodat ik weet voor welke diensten ik betaal (waarom). Een Sprint bestaat uit de op dat moment belangrijkste User Story's. Deze zijn door het team ingeschat en van een beschrijving voorzien.

Backlog refinement

Het verfijnen en opnieuw prioriteren van de backlog. Hierbij worden ook inschattingen gedaan van het meest belangrijke werk. Een refinement levert de input voor een volgende sprint op.

Planning poker

Deze variant van het bekende kaartspel dient als doel om punten te geven (door middel van kaarten) aan elke User Story. Zodoende wordt een inschatting van de benodigde inspanning per User Story bepaald. Inschatting gaan over de technische complexiteit en de inzet die nodig is om een Story af te ronden. De punten staan niet gelijk aan uren, al is het wel logisch dat een Story met een inschatting van acht punten, meer tijd kost dan een Story met een inschatting van één punt.

Sprint Backlog

Een selectie van het werk uit de Product Backlog. Deze selectie verwacht het team in de komende sprint af te kunnen ronden en op te leveren bij de Sprint Review. 

Sprint

Een vooraf vastgestelde time-box van minimaal één week en maximaal een maand waarin aan het einde van een Sprint altijd werkende software wordt opgeleverd. Binnen Motivo werken we op dit moment met Sprints van twee weken.

Sprint Review (demo)

Elke Sprint wordt afgesloten met een review. Hierbij wordt het werk gedemonstreerd en geëvalueerd en wordt gekeken wat beter kan en wat de volgende stap is naar het doel van de klant. Het werk dat hieruit volgt komt ook in de volgende Sprint.