Scrumdefinties

User stories: Een user story beschrijft het wie, wat en waarom. Bijvoorbeeld: als klant (wie) wil ik facturen kunnen inzien (wat) zodat ik weet voor welke diensten ik betaal (waarom).

Backlog: Een lijst met (resterende) user stories die moeten worden afgerond om het product te voltooien.

Sprint: Een vooraf vastgestelde time-box van maximaal een maand waarin aan het einde van een sprint altijd werkende software wordt opgeleverd.

MVP: Het zogenaamde Minimum Viable Product is de definitie van het eindproduct in z’n meest basale vorm, waarmee live gegaan kan worden.

Product Owner: Deze persoon vertegenwoordigt de belangen van alle stakeholders, is vaak iemand met veel productkennis en is doorgaans werkzaam in de organisatie van de klant.

Scrum Master: Deze persoon is verantwoordelijk voor het Scrum proces.

Planning poker: Deze variant van het bekende kaartspel dient als doel om punten te geven (door middel van kaarten) aan elke user story. Zodoende wordt een inschatting van de benodigde inspanning per user story bepaald.

Backlog refinement: Het verfijnen en opnieuw prioriteren van het backlog.

Sprint review/demo: Elke sprint wordt afgesloten met een review. Hierbij wordt het werk gedemonstreerd en geëvalueerd en wordt gekeken wat beter kan in de volgende sprint.

Lees waarom we scrummen.

We werken met liefde samen