Digitale toegankelijkheid

Websites voor iedereen

Ongeveer 4 miljoen mensen (bron) in Nederland hebben een beperking. Dit kunnen visuele- , auditieve -, motorische - of cognitieve beperkingen zijn. Voor hen is het lastig of zelfs onmogelijk om websites te lezen.

Wanneer we het hebben over digitale toegankelijkheid of webtoegankelijkheid, bedoelen we dat iedereen websites, apps en online documenten moet kunnen gebruiken. Ook mensen met een functiebeperking moeten in staat zijn om websites te bedienen, waar te nemen en te begrijpen.

WCAG

De afkorting WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Het is een set met kwaliteitseisen waarmee bepaald wordt of webcontent toegankelijk is. Om deze reden wordt de WCAG gebruikt als grondslag voor controles op digitale toegankelijkheid.

Niveau’s

De WCAG onderverdeeld in 3 niveaus: A, AA en AAA. Hierbij geldt in het algemeen dat aan succescriteria op niveau A relatief eenvoudig te voldoen is. Succescriteria op niveau AAA zijn moeilijker te behalen en zijn gericht op een geringe groep mensen met een functiebeperking. Wij focussen ons op niveau AA.

Voordelen digitale toegankelijkheid

Naast dat websites voor iedereen toegankelijk horen te zijn, zijn er drie voordelen die ook pleiten voor een digitaal toegankelijke website. 

Groter bereik

Omdat een toegankelijke website door iedereen te gebruiken is, wordt er niemand buitengesloten. Ook bezoekers met een functiebeperking kunnen de website gebruiken; daarmee is theoretisch 30% meer bereik. 

Betere vindbaarheid

Toegankelijkheid en zoekmachine-optimalisatie (SEO) gaan hand in hand. Je zou kunnen stellen dat Google ook een visuele- en cognitieve beperking heeft. Google wordt ook wel je grootste blinde websitebezoeker genoemd en dat is niet voor niets. De zoekrobot van Google indexeren de code van de website en proberen daar de relevante informatie uit te halen. Hoe beter (en toegankelijker) dit is gedaan, hoe meer kans je hebt om hoger te scoren in de zoekresultaten.

Kostenbesparing

Webtoegankelijkheid dwingt een zuivere vorm van programmeren af. Dat betekent dat vorm (CSS) en structuur (HTML) zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn. Dit komt de onderhoudbaarheid van de website ten goede. Maar het belangrijkste argument is dat de bezoeker kan vinden wat hij zoekt en zo de organisatie niet hoeft te bevragen.

Auteur

Stefan van 't Hul

Developer / UX designer

Stefan van 't Hul

WCAG