Begrippenlijst Scaling up

One Page Strategic Plan

Motivo werkt met de Scaling up methodiek, bedacht door Verne Harnish. Deze pagina is bedoeld om begrippen en afkortingen uit te leggen.

OPSP

One page strategic plan. Op één a4 het plan voor de organisatie.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van een bedrijf of organisatie. De kernwaarden van een organisatie zijn dus de punten waar de organisatie op drijft, de basiswaarden op grond waarvan besluiten worden genomen. En waarop je dus als organisatie en als medewerker aangesproken kan worden.

Kerncompetentie

De kerncompetenties van een organisatie zijn die aspecten waar de organisatie goed in is. Kerncompetenties zijn de kennis en vaardigheden die gebruikt worden om componenten te ontwerpen en te produceren die uiteindelijk in eindproducten zijn te vinden. 

Economische motor

Het economisch perspectief is van essentieel belang bij groei. Door te bepalen om welke verhouding het in jouw organisatie gaat kun je de winst fors verhogen. Het verhoudingsgetal is bepalend voor hoe je economisch draait. Dat heet de profit/x.

Kernklant

De kernklant is die klant die jouw propositie koopt in die hoeveelheid die voor jou het meest rendabel is. Alleen kernklanten hebben de potentie om superenthousiast te worden. De klanten die het beste bij je passen, krijgen de aandacht die ze verdienen.

Missie

Een missie is een dieper liggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet iedere medewerker waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in moeilijke situaties. Een missie is een blijvend iets dat niet elk jaar verandert.

Big Hairy Audacious Goal

De sweet spot is de Big Hairy Audacious Goal (BHAG), in het Nederlands: dapper gedurfd doel. Jim Collins ontdekte dat organisatie die zo’n doel hadden geformuleerd veel beter presteerden dan organisaties die dat niet hadden. Het geeft extreme focus.

Rocks

De rocks maken doelen concreet en zijn de opstapjes (steppingstones) naar de BHAG.
​​​​​​​Rocks worden luid en duidelijk gecommuniceerd binnen de organisatie. Per kwartaal worden er 3-5 rocks uitgevoerd.