De ZorgInnotheek van Attent

Attent

Inzet van zorgtechnologie om de kwaliteit te verbeteren BInnen de verpleeghuiszorg wordt volop geïnnoveerd om het leven van de cliënt, hun naasten en de zorgmedewerkers te verbeteren. Zo worden zorgmedewerkers ondersteund met een mobiele hefstoel, hebben naasten van cliënten betere communicatie-mogelijkheden dankzij beeldbellen en hebben cliënten een zinvolle dagbesteding door een belevenis tafel.

Website

Optimaal gebruik van zorgtechnologieën

Binnen zorgorganisatie Attent Zorg en Behandeling bleek dat er verschillende zorgtechnologieën waren aangeschaft, maar niet optimaal gebruikt werden. Het gebeurde regelmatig dat een innovatief zorgproduct niet van toegevoegde waarde was, maar in de kast lag.

Dit probleem lossen we op door de ZorgInnotheek. Via dit portaal kunnen zorgmedewerkers van Attent innovatieve producten lenen en hun ervaringen in het gebruik van zorgtechnologie delen met collega’s. Attent weet door deze registratie waar alle producten zijn, zodat deze optimaal ingezet kunnen worden. Innoveren is leren Als een product wordt uitgeleend wordt er een instructies en tips meegestuurd. Na een periode van gebruik wordt er automatisch een recensie gevraagd. Zodat de zorgorganisatie blijft leren van elkaar.

Bezoek de website

Betrokken collega’s bij dit project

Maikel Oelen

Developer

Maikel Oelen

Stefan van 't Hul

Developer / UX designer

Stefan van 't Hul

Neem contact met Lennard op

Lennard Veldwijk

Online Specialist Zorg & Welzijn

Lennard Veldwijk

Contact