VEZ - kerkportaal

VEZ

De VEZ wil voor haar leden en bezoekers dé plek zijn om geestelijk opgebouwd te worden.

Website

Ondersteuning missie

De website moet in alles bijdragen aan de missie. Of het nu gaat om inspirerende content als preken en muziek of om educatief materiaal; de kerk zorgt voor de opbouw van haar leden.

Gezonde community

Iedere kerk, of het nu een kleine huisgemeente is of een kerk met een regionale uitstraling zoals de VEZ, staat of valt bij een goede community. Verbondenheid met God, verbondenheid met elkaar en verbondenheid met de gebroken wereld om ons heen. Alle onderdelen van de website moeten bijdragen aan het ondersteunen van deze drie gebieden van verbondenheid.

Gezonde financiën

Veel kerkelijke gemeenten hebben moeite hun financiën op orde te krijgen. Dit ligt meestal niet aan onwelwillendheid van de leden, en ook niet aan de tijd en energie die de gemeente er in steekt. Zonder het te ‘commercieel’ te maken zullen we kijken hoe we vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen om zo de financiële positie van VEZ te versterken.

 

Deze uitgangspunten zijn de lenzen waardoor we naar deze opdracht kijken, en omgaan met de volgende pijlers: 

Interactie

Het moet voor de doelgroep makkelijk en aantrekkelijk zijn om relevante content tot zich te nemen, en hiermee te interacteren. Dat kan zijn door het meewerken aan de content, of door hierover al dan niet virtueel in gesprek te gaan. Ook het effectief werven van vrijwilligers is hier een onderdeel van.

Informatie

We willen graag goed inzicht hebben in hoe de doelgroep de site gebruikt, en hoe deze verder omgaat met social media, mogelijke e-mailmarketing en dergelijke. We denken hierbij aan opties als Google Analytics, Hotjar, goede A/B testen et cetera. Ook zullen we kijken welke rol het CRM of een intranet hierin kunnen spelen.

Bezoek de website

Betrokken collega’s bij dit project

Stefan van 't Hul

Developer / UX designer

Stefan van 't Hul

Henk-Jan Sleijster

Developer

Henk-Jan Sleijster

Neem contact met Lennard op

Lennard Veldwijk

Online Specialist Zorg & Welzijn

Lennard Veldwijk

Contact