Over Groeien en belonen

Motivo

Groei bij Motivo! Tijdens de groei van Motivo zochten we mogelijkheden voor een nieuw salaris- en beoordelingssystematiek. De beoordeling die er was, was erg subjectief (hey baas, ik wil meer salaris…) en reactief (..en anders ga ik volgende maand weg!). Ook was het niet duidelijk in welke functie je welke mogelijkheden had om door te groeien en hoe je dit moest doen.

Na een lange zoektocht naar voorbeelden en mogelijkheden hebben wij in 2020 een nieuwe salaris- en beoordelingssystematiek opgezet en als pilot ingezet. Na in 2021 opbrengsten te hebben opgehaald, voeren we in 2022 de nieuwe systematiek door.

Hoe het ging

De baas beoordeelt. De baas die eerst nog onderdeel was van het team, maar zich steeds meer toe ging leggen op strategie, organisatie ontwikkeling en zware commerciële trajecten. En dus geen zicht had op het functioneren. Die ook weinig criteria gebruikte om te beoordelen en toch een bepalende rol speelde in het faciliteren van de ontwikkeling van de medewerkers zoals het uitgeven van budgetten en accorderen van opleidingen of trainingen, het samenbrengen van medewerkers met dezelfde vaardigheden etc. Er ontstaat veel subjectiviteit in deze methodiek, helemaal toen Motivo fors ging groeien. Motivo had het zo goed voor elkaar dat de groei zich doorzette. Er was moeilijk overzicht te krijgen. Als we door wilden groeien moest het anders. 

Beoordelen?

Beoordelen? Wij denken van niet. Groeien, dat is waar we het liever over hebben. Groeien is een belangrijk instrument om te kijken hoe we ervoor staan, zowel als individu als samen. Maak ik de juiste groei door om steeds meer toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten? Maken we als teams de juiste groei door om de projecten tot een goed eind te brengen. Om de klant nog te kunnen verrassen? Daarom is groeien in toegevoegde waarde het belangrijkste uitgangspunt bij het groeien in beloning. 

Van ‘ik’ naar ‘wij’

Een belangrijke kernwaarde van Motivo is ‘Samen werkt het beter’. Dit geldt wat ons betreft ook voor het kijken naar groei en ontwikkeling. Daarom bedachten wij dat je ontwikkeldoelen stelt voor jezelf, maar deze bespreekt met ‘stakeholders’. Groei Vrienden zeg maar. Zij kunnen aangeven of je ontwikkeldoelen passen bij het vergroten van je toegevoegde waarde en die van Motivo. En je meehelpen in het behalen van deze groei doelen. Uiteindelijk geven deze vrienden ook aan of de doelen zijn gehaald. Daarmee is de cirkel rond.

Kwartaalfocus

Motivo volgt een kwartaalcadans. Dit doen we vanuit de Rockefeller Habits en de Scaling Up methodiek. Elk kwartaal bepalen we als bedrijf Rocks, groeistenen om te werken aan onze succes pijlers die onze dromen gaan waarmaken. Parallel lopen de individuele ontwikkeldoelen waar per maand aan gewerkt wordt. Sommige Motivianen werken daarboven nog met een jaarplan voor ontwikkeling, anderen doen dit per kwartaal. Per kwartaal worden de doelen ook geëvalueerd en bij positieve evaluatie meegenomen in de beloning. Elk kwartaal doel geeft je 1% salarisverhoging. 

Gildes

De volgende pijler in ontwikkeling zijn onze Gildes. Een Gilde is een groep Motivianen die binnen hetzelfde vakgebied werken. Het Gilde is een bruisende en uitdagende plek waar het delen van vakkennis en ontwikkelingen binnen je vakgebied centraal staat. De ontwikkeling van (leden binnen) het Gilde is essentieel. Veel persoonlijke ontwikkeldoelen komen voort uit de Gildes. Binnen de Gildes hebben we ook de ontwikkel budgetten vastgelegd. Wil je groeien? Dan vraag je budget aan bij het Gilde en bespreek je wat de juiste route is. 

Geen functies maar rollen

Als laatste onderdeel van de nieuwe systematiek is een duidelijk salarishuis ingevoerd. Binnen het nieuwe salarishuis werken we met rollen en niet met functies. Hiermee kun je verschillende rollen vervullen en daarmee ook op verschillende niveaus actief zijn. Er is daarnaast goed inzicht in hoe je kunt groeien in de leerwegen die je kunt doorlopen (van junior naar medior, naar kern en naar senior).

Met groeipijn naar de toekomst

Een nieuwe systematiek voor beoordelen en salarisbepaling is niet zomaar definitief en werkbaar. Dit kost tijd, moeite, zowel voor HR als de collega’s. Onze ervaring is dat dit pijn kan doen, aanpassingen vergt, discussies oplevert. Ook zien we de andere kant; collega’s die zich razendsnel ontwikkelen en nieuwe Motivianen die het systeem als duidelijk startpunt ervaren.  Met de nieuwe systematiek zijn niet gelijk onze problemen opgelost. En we maken fouten, ongetwijfeld. Toch zien we de systematiek als belangrijk onderdeel van onze groei. 

Volwassenheid door scrum

Door met de nieuwe systematiek onderweg te zijn hebben we het volwassener gemaakt. Dit proces zal doorlopend zijn, net als ons proces om te komen tot software oplossingen die het verschil maken voor onze klanten. Reviews, retro’s, klantervaringen zorgen voor doorlopende verbeteringen. Samen werken we aan de toekomst!

Website