Motivo ♥ Laravel 1/2

Waarom kiezen voor Laravel

In de afgelopen 10+ jaar heeft Motivo ontzettend veel geïnvesteerd in haar CMS Liberiser. Hier waren goede redenen voor

Innovatie is verandering

Die nieuwe waarde ontsluit. Gebasseerd op de quote:

- Jamie Notter

"Innovation is change that unlocks new value"

In de afgelopen 10+ jaar heeft Motivo ontzettend veel geïnvesteerd in haar CMS Liberiser. In al die jaren hebben we het CMS ontwikkeld tot een volwassen webapplicatie met zeer rijke functionaliteiten en een indrukwekkende staat van dienst met o.a. honderden contentbeheerders, miljoenen paginaviews en veel verzonden nieuwsbrieven.

Na jaren trouwe dienst, constateerde we dat dit CMS en het onderliggende framework niet toekomstbestendig zijn. De hoofdreden; het aantrekken van de beste ontwikkelaars bleek onmogelijk. Niemand kende het CMS en het Framework Liberiser. Dat is toch één van de keuzes waar ontwikkelaars voor kiezen.
Maar er zijn meer redenen, waardoor we constateerden dat we een andere afslag moesten nemen:

  • Doorontwikkeling stond onder druk, door de projectaanvragen
  • Open source frameworks gaan hard
  • Geautomatiseerd testen niet in Liberiser
  • Werk is niet extern uit te besteden
  • Schaalbaarheid is beperkt

In de zomer van 2018 hebben we besloten om een nieuwe weg in te gaan. Een weg die niet eenvoudig zou zijn, maar waarvan we nu kunnen constateren dat dit de goede weg is - en waar de eerste succes zijn geboekt. Ik neem jullie graag mee in de keuzes die zijn gemaakt.

Kiezen voor een open source PHP framework

In het najaar van 2018 hebben we een keuze gemaakt voor een open source PHP framework*. We hebben allerlei frameworks met elkaar vergeleken. Voor de insiders; onze shortlist bestond uit Symfony, CodeIgniter, CakePHP, Zend framework en Laravel.

Framework is een geheel van softwarecomponenten dat gebruikt kan worden bij het programmeren van applicaties, maar ook de afspraken hoe die componenten gebruikt worden binnen een groep ontwikkelaars en welke code-standaarden en bibliotheken gebruikt worden kunnen ook onderdeel zijn van een framework.
Vaak besluit een groep ontwikkelaars een toepassing te bouwen met behulp van een bestaand framework om zo een uniforme aanpak door te voeren voor het bouwen van software. Ontwikkelaars kunnen dan gemakkelijker elkaars werk overnemen.

Wikipedia

Zoals de titel van dit blog al verklapt hebben we vol overtuiging gekozen voor Laravel, omdat:

  • Laravel kent een grote actieve community
  • Populair onder ontwikkelaars
  • Het open source framework met de hoogste populariteit
  • Goede documentatie beschikbaar
  • Goede integratie met front-end frameworks

Lees ook deel 2: waarom we Motivo kiest voor Laravel

Motivo