Attent vrijwilligersplatform

Attent

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol binnen zorgorganisaties. Zij kunnen een stuk extra kwaliteit van leven bieden wat in de reguliere zorg soms niet meer lukt. Een belangrijke doelgroep dus.

Webapplicatie

De uitdaging

De primaire uitdaging: hoe zorgen we er nou voor dat we de talenten van de vrijwilliger inzetten op de juiste plek binnen de organisatie.

De secundaire uitdaging : hoe blijven we in contact met deze doelgroep. Hoe blijven zij geïnformeerd en aangehaakt.

Talenten inzetten

Motivo heeft een vrijwilligersplatform ontwikkeld waar zorgorganisatie Stichting Attent Zorg en Behandeling gebruik van maakt. Het is een krachtige matchingtool die vraag en aanbod bij elkaar maakt.

Per vacature en vrijwilliger is het mogelijk om talenten toe te kennen. Naast de opgegeven locatie om te werken én de beschikbaarheid vs benodigde dagdelen kan de applicatie een voorstel doen om te matchen.

Dankzij deze applicatie konden de vrijwilligerscoördinatoren einden - en met een gerust hart - afscheid nemen van hun Excelsheet.

In contact blijven met de doelgroep We hebben een koppeling gemaakt met het Sociaal Intranet van Sibi. Vrijwilligers krijgen toegang tot dit portaal na de intake. Daar zien zij minder content dan andere zorgmedewerkers, maar krijgen wel het nieuws mee. Toekomstige ontwikkelingen Verlof aangeven Via het sociaal intranet is het mogelijk om je verlof aan te geven (vakantie of ziekte). Pop-up vrijwilliger We zoeken aansluiting bij de Pop-up vrijwilliger. We bieden de vrijwilliger de mogelijkheid om zich op het sociaal intranet voor losse events in te schrijven, naast mogelijke structurele 'dienstverbanden'. Jubilea & verjaardagen We hebben gesproken met meerdere zorgorganisaties om vrijwilligers aandacht te geven tijdens bijzondere momenten.

Bezoek de website

Betrokken collega’s bij dit project

Maikel Oelen

Developer

Maikel Oelen

Neem contact met Lennard op

Lennard Veldwijk

Online Specialist Zorg & Welzijn

Lennard Veldwijk

Contact