«  Naar Blog overzicht
Blog

De 8 doelgroepen voor een zorgwebsite

Een website is een complexe puzzel. Wanneer is een website een succes? Wie wil je bereiken en wat wil je dat diegene doet op jouw website? Hoe krijgen we dat voor elkaar? Hoe ondersteun je dat offline? De eerste stap is het in kaart brengen van de doelgroepen. We hebben ruime ervaring in de zorg, daarom hebben we de 8 belangrijkste doelgroepen van een zorgwebsite op een rij gezet:

 • Lennard
  Lennard Veldwijk
  Algemeen directeur

1. Naasten van cliënten

Naasten van de cliënt zijn de belangrijkste doelgroep van de zorgwebsite, omdat zij vaak eerder het niet-pluis-gevoel hebben dan een zorgvrager zelf.  In veel gevallen zoeken de kinderen of mantelzorger als eerste naar informatie. Zij zullen in de eerste, oriënterende, fase veel vragen hebben, zoals 'Waar vind ik de zorg die nodig is?', 'Wat zijn de zorgmogelijkheden?', 'Hoe komt iemand op de wachtlijst?', 'Welke stappen moet je ondernemen bij opname?', 'Wat is het CAK?', 'Wat kost het?' Veel vragen dus!

Wij adviseren daarom dat de veelgegeven antwoorden prominent op een website staan. En laat ook zien hoe warm en welkom de zorg en de locatie zijn. De eerste indruk wordt vaak online gemaakt!

2. Mogelijke cliënten

Deze blog is onderdeel van het whitepaper: Hoe zorg je dat een website voor een zorgorganisatie succesvol wordt?Ook zorgvragers kunnen online steeds beter hun weg vinden. Zij zullen steeds meer op het internet onderzoek doen. Verwacht van deze doelgroep dat ze de komende jaren steeds mondiger worden en zelf contact opnemen. Recensies zullen bijvoorbeeld voor hen belangrijk zijn, maar ook een sfeerimpressie van een locatie.


3. Nieuwe medewerkers

Medewerkers, en met name nieuwe medewerkers, zijn zo belangrijk dat zij wellicht op plek 1 horen te staan. Er is immers schaarste op de arbeidsmarkt en in de zorg zijn de voorspellingen niet bepaald rooskleurig. Ook nieuwe medewerkers zullen zich online oriënteren voor zij solliciteren. Laat zien waar jullie als zorgorganisatie voor staan. Salaris (inschaling), reisafstand en reiskostenvergoeding zijn belangrijk, maar het belangrijkste is of men binding voelt met de organisatie, met de medewerkers en nieuwe collega's.

Een mogelijkheid is om nieuwe medewerkers door te sturen naar een werken-bij-website. Publiceer daar de vacatures en bijvoorbeeld interviews met cliënten en latere collega’s. Op de werkenbij-website kun jij jullie boodschap en informatie afstemmen (tone-of-voice) op deze doelgroep. Een extra element dat we adviseren is de Jobalert, hiermee kunnen potentiële medewerkers die geen geschikte vacature vonden, vragen om een mail zodra er toch een plek voor hen vrij komt.

4. Nieuwe vrijwilligers

Vrijwilligers zijn belangrijk voor elke zorgorganisatie. Laat duidelijk zien welke openstaande vacatures er zijn en speel ook hier op het gevoel in. Bouw een band op in die paar minuten dat zij op jouw website zijn. Maak het voor hen zo eenvoudig mogelijk om zich te aan te melden. Daar ligt een uitdaging, want wij horen van onze klanten dat vrijwilligers nog weinig online geworven worden, zij lopen veelal nog letterlijk naar binnen. Veel vrijwilligers zijn of waren namelijk naaste van een bewoner.

We benoemen bestaande medewerkers en vrijwilligers bewust niet, we raden voor hen namelijk geen website maar een sociaal intranet voor de zorg aan.  

5, 6 en 7. Zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeente

Het zorgkantoor is een regionaal kantoor dat namens de zorgverzekeraars langdurige zorg inkoopt. Zorgverzekeraars kopen revalidatiezorg in en wijkverpleging. De gemeenten en dan met name Het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning), willen ook weten wat de zorgorganisatie aanbiedt; bijvoorbeeld voor respijtzorg of dagbesteding.
Daarnaast vinden deze partijen het belangrijk hoe je als zorgorganisatie in de samenwerking staat, bijvoorbeeld door te lezen welke innovatie- en leerprojecten er lopen. Daarbij is een hele rij aan standaardinformatie wat voor hen goed op orde moet zijn:

 1. Overzicht van de producten en diensten
 2. Wat kosten de producten en diensten en wat is de bijdrage van een cliënt?
 3. Organisatiegegevens (bestuur, raad van toezicht, statuten, organogram, ondernemingsraad, centrale cliëntenraad, etc.)
 4. Vindbaarheid op Zorgkaartnederland.nl
 5. Klachtenregeling
 6. Jaarverslag
 7. Kwaliteitsverslag
 8. Cliënttevredenheidsonderzoek
 9. Samenwerkingsinitiatieven
 10. Wachtlijstinformatie

Wat uit onze cijfers blijkt is dat bovenstaande pagina's tot de minst-bezochte pagina's behoren van de website. Verplicht dus, maar vooral een noodzakelijk kwaad. Toch worden regionale samenwerkingsverbanden steeds belangrijker binnen het sociaal domein. De multidisciplinaire zorgaanpak vereist dit ook. Een zorgorganisatie kan niet alles zelf meer en heeft partners nodig om goed voor de cliënt te zorgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten met Korsakov, of cliënten die in de schuldsanering zitten. Externe partners willen lezen dat je open staat voor samenwerking en met wie ze daarvoor contact kunnen opnemen.

8. Verwijzers

Deze doelgroep omvat huisartsen en specialisten als geriaters, internisten, orthopeden, longartsen, cardiologen, oncologen en meer.
Zij willen hoofdzakelijk antwoord op een tweetal vragen:

 1. Hoe kan de zorg voor een betreffende cliënt zo snel mogelijk geregeld worden?
 2. Hoe kan ik sparren met een specialist ouderengeneeskundige, een specialistisch verpleegkundige of een een casemanager dementie?

Lukt het jou om direct antwoord te geven op deze vragen? De meeste zorgorganisaties hebben al korte lijnen met verwijzers uit de regio, maar wat als een cliënt gaat verhuizen? Kan een verwijzer uit de andere kant van het land ook antwoord vinden om deze vragen? Hoe vindt hij of zij de weg naar de juiste informatie over een zorgorganisatie?

Conclusie

Al met al bedient een zorgwebsite nogal wat doelgroepen met verschillende belangen. Een beste puzzel. Elke bezoeker wil namelijk snel de informatie vinden die voor hen nodig is. Stap één van een nieuwe website is daarom de doelgroepen in kaart brengen en per bezoeker bepalen wanneer deze een prettig en geslaagd bezoek heeft.

Wij hebben veel ervaring in het uitdenken en ontwikkelen van zorgwebsites. Wij mochten bijvoorbeeld aan de slag voor Zorggroep Solis, Zorggroep Pleyade of De Wever. Bekijk hoe we met jouw zorgwebsite aan de slag kunnen.

We werken met liefde samen