Scrum a la Motivo

Aanpak

Scrum. Een beproefde werkmethode waarbij de klant en ontwikkelteam nauw samenwerken in Sprints. Een Sprint is een afgesproken hoeveelheid tijd die in het ontwikkelen van een website of applicatie wordt geïnvesteerd. Na de Sprint worden de opgeleverde resultaten door zowel het ontwikkelteam als de klant geïnspecteerd om het vervolg te bepalen. De term Scrum komt uit de rugby, waarbij een team de hoofden bij elkaar steekt om tijdens een wedstrijd de tactiek te bespreken. In 1986 is dit als inspiratie gebruikt voor de Scrum manier van werken in projecten. Sinds 2018 zetten we deze manier van werken bij Motivo in, om samen met de klant de beste resultaten te bereiken.

Framework

Scrum is een framework voor het ontwikkelen van software. Het framework bestaat uit een vaste werkroutine in het ontwikkelen en inspecteren van functionaliteit. Dit helpt organisaties om eenvoudig producten te ontwikkelen en onderhouden in complexe en dynamische omgevingen.

Scrum is een antwoord op de snelle ontwikkelingen in de techniek, en de snel veranderende wensen van klanten. Het uitgangspunt van de methode is empirisch: je probeert, leert van je ervaring en bepaalt dan hoe je verder gaat. Dit zorgt voor flexibiliteit in het ontwikkelen van websites en applicaties. Het geeft in elk project ruimte voor een passende aanpak, die leidt tot de realisatie van de beste oplossing. 

Bovenstaand vind je een schematische weergave van het verloop van ons Scrumproces. 

Lees meer over de Scrum termen.

Scrumteam

Het Scrumteam omvat duidelijk afgekaderde rollen, de Scrum Master, de Product Owner en de Ontwikkelaars. In het proces is ook een belangrijke plek voor de klant gereserveerd. Voor de start van een sprint is de klant betrokken bij de prioriteiten. Tijdens de Sprint kan de Product Owner of een ander lid van het team contact opnemen als het gaat om het verduidelijken van functionaliteit. Na de Sprint worden de resultaten met de klant gedeeld en begint de ontwikkelcyclus opnieuw. Door het tussentijds opleveren van resultaten, werken we als team en klant samen naar het beste eindproduct toe.

In de praktijk heeft een klant het meest contact met de Product Owner. Naast de Product Owner is er in het team expertise op verschillende vlakken: Design, UX/UI, Software Ontwikkeling en Testen. Tijdens het opleveren van resultaten kunnen, naast de Product Owner, de verantwoordelijke teamleden aan tafel zitten. Scrum kent geen hiërarchie. Alle leden van het team hebben eigen expertise en samen heeft het team alles in huis om de beste resultaten te leveren.

Sprint Backlog

Vanuit de Backlog maakt het team een selectie welke functionaliteit tijdens de volgende sprint kan worden opgepakt. De Product Owner prioriteert dit werk in overleg met het team en de klant. De geselecteerde onderdelen noemen we de Sprint Backlog. Een Sprint is een afgesproken periode waarin we een aantal functionaliteiten oppakken en afronden. Bij Motivo duurt een Sprint twee weken.

Tijdens de Sprint starten we elke dag met de stand-up, waarin we kort het openstaande werk checken en de dag indelen. In de loop van de sprint wordt functionaliteit aan een website of applicatie toegevoegd. Zodra een functionaliteit is opgeleverd, test eerst de ontwikkelaar, vervolgens de tester en ten slotte de klant. De klant bevestigt tenslotte of de functionaliteit voldoet aan de wensen. Nieuwe inzichten en wensen die hier kunnen ontstaan, krijgen op de Backlog een plek.

Na elke sprint volgt een review met de klant en wordt het werk dat bovenaan de Backlog staat besproken als input voor de volgende Sprint. Dit wordt zo vaak herhaald als nodig, totdat we een prachtig eindproduct hebben staan binnen het budget.

Product Backlog

De Product Backlog is een verzameling van alle functionaliteiten die in het product gewenst zijn. De functionaliteiten zijn in User Story's beschreven. Aan het eind van een Sprint, worden de vervolgstappen bepaald, waarbij de belangrijkste User Story's en bugs uit de backlog worden opgepakt. Alle ideeën die er tijdens een project zijn kunnen op de backlog geplaatst worden. 

In een project wordt de backlog regelmatig bijgewerkt. Nieuwe ideeën krijgen een Story. Tijdens een refinement, met het team, wordt de functionaliteit die voor de volgende sprint op de planning staat ingeschat. Ingeschat werk, staat vervolgens klaar om op de Sprint Backlog te worden gezet.

Scrum à la Motivo

Waarom Scrum à la Motivo? Omdat we niet geloven in standaardoplossingen of in één aanpak, omdat elke klant en elk project anders is. Waar wij wel in geloven is een transparante samenwerking, zodat elk project zo succesvol mogelijk is en elke klant blij is met het resultaat. Benieuwd naar meer? Onder het genot van een kop koffie praten we graag verder.