Scrum a la Motivo

Aanpak

Scrum. Een beproefde werkmethode waarbij de klant onderdeel is van het ontwikkelteam en daardoor nauw betrokken is bij zijn of haar project. Met een oorsprong in de rugby en doorvertaald naar een manier om projecten te tackelen in 1986, zetten we ook bij Motivo graag met z'n allen de schouders eronder, maar dan wel à la Motivo.

Scrum staat voor efficiënt samenwerken, want dat is precies wat het is. Door middel van een duidelijke rolverdeling en het opdelen van projecten in kleine stappen, zijn we flexibel, is het behapbaar, en kunnen we direct aan de slag. Het gevoel van grip is daarnaast groot bij de klant, doordat de lijntjes kort zijn en er een nauwe samenwerking is. Bovendien werken we efficiënt samen en is daardoor de betrokkenheid groot en de voortgang direct inzichtelijk. Uitgangspunt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteitsbewaking.

In deze blog zetten we het Scrum proces à la Motivo in grove lijnen uiteen. Houd in je achterhoofd dat we hier flexibel mee omgaan, want we begrijpen dat elke klant en elk project uniek is.

Het verloop van Scrum

Bovenstaand vind je een schematische weergave van het Scrumproces. Voor we daarop ingaan, starten wij met de rolverdeling.

 

Scrumteam

Het Scrumteam omvat duidelijk afgekaderde rollen waarin de klant een belangrijke rol vervult. Hij of zij is namelijk eigenaar van het product en bepaalt welke functionaliteiten op welk moment worden gebouwd. Daarnaast verwachten wij van de klant dat zij regelmatig meekijken tijdens zogenaamde reviews, zodat tijdens het proces ruimte is voor vragen, feedback of discussie. Van de klant aan het team, of van het team aan de klant.

Het Scrumteam wordt aangestuurd door de projectleider, die ook het klantcontact onderhoudt. Hij zorgt dat iedereen aan het werk kan, is daarnaast verantwoordelijk voor het proces en stuurt het team aan. Het team bestaat uit de technische bouwers,  inclusief de ontwerper. Zij ontwikkelen de functionaliteiten en testen elkaars werk. 
Ten slotte heeft de Scrummaster binnen Motivo een ondersteunende rol voor de projectleider. Zij begeleidt en adviseert het projectteam met betrekking tot het proces, maar neemt als het nodig is de rol van projectmanager waar of is aanspreekpunt voor de klant als deze twijfels heeft over het project. 

 

Product Backlog

De Product Backlog is een verzameling van alle functionaliteiten die in het product gewenst zijn. Elke functionaliteit wordt beschreven, dit wordt binnen Scrum een user story genoemd. De functionaliteit (de story) wordt namelijk vanuit de user bedacht, de eindgebruiker. Aan elke user story worden acceptatiecriteria gehangen; dit zijn de eisen waar de functionaliteit aan moet voldoen. Daarnaast worden aan elke user story punten toegekend. Deze punten geven een indicatie van de moeilijkheid van een functionaliteit, waardoor de klant inzichtelijk hoeveel tijd een bepaalde functionaliteit kan kosten. Dit helpt om prioritering aan te geven bij het (door)ontwikkelen van een product.

 

Sprint Backlog

Vanuit de backlog maakt de klant een selectie welke functionaliteit het eerst worden opgepakt. De klant prioriteert en heeft hierover volledig de regie, hoewel wij uit onze ervaring uiteraard richting geven. De geselecteerde onderdelen noemen we de Sprint Backlog. Een sprint is een afgesproken periode waarin we een aantal functionaliteiten oppakken, afhankelijk van hoeveel story points het ontwikkelteam kan verwerken in een sprint.
Tijdens de sprint starten we elke dag met een stand-up, waarin we kort de status checken en de dag indelen.  Zodra een functionaliteit is opgeleverd test eerst de ontwikkelaar, vervolgens de projectmanager en ten slotte de klant. De klant is dus verantwoordelijk voor de laatste testronde en controleert of de website, webshop of het sociaal intranet voldoet aan de wensen.

Na elke sprint volgt een evaluatie met de klant en wordt de opvolgende sprint ingericht. Dit wordt zo vaak herhaald als nodig, totdat we een prachtig eindproduct hebben staan binnen het budget.

En dan is het tijd voor een mini-feestje...

Het sausje van Motivo

Waarom Scrum à la Motivo? Omdat we niet geloven in standaardoplossingen of in één aanpak, omdat elke klant en elk project anders is. Waar wij wel in geloven is een transparante samenwerking, zodat elk project zo succesvol mogelijk is en elke klant blij is met het resultaat. Benieuwd naar meer? Onder het genot van een kop koffie praten we graag verder.